El clima mediterrani

Marca l’estil de tots els nostres vi

La geologia granítica d’Alella

Aporta equilibri, caràcter i personalitat amb el pas del temps

El clima mediterrani marca l’estil de tots els nostres vins

La geologia granítica d’Alella aporta equilibri, caràcter i personalitat amb el pas del temps

El-Celler.jpg
Celler Marfil al cor de la D.O. Alella

Som hereus dels vins laietans que elaboraven els romans fa més de 2.000 anys

Accedir a El Celler
Alella.jpg
Estan localitzades a les diferents valls d’Alella

La Pansa blanca i les Garnatxes d’Alella donen sabors propis i originals als vins que elaborem

Accedir a Alella

Celler Marfil, compromís amb el Medi Ambient

Des de fa 20 anys tot el raïm que entra al nostre celler està lliure d’herbicides, insecticides i adobs inorgànics.

Els tractaments a la vinya són a base de Sofre, Coure i feromones de confusió sexual. Deixem les plantes i herbes que creixin per tal retenir amb les arrels el sauló arenós i evitar que s’erosioni.

A més a més, amb el cicle de vida de les herbes ajudem a donar estructura i nutrients al sòl.

Tant al celler com a la vinya ens hem compromès a minimitzar els efectes nocius medi ambientals que genera qualsevol empresa elaboradora de productes alimentaris.

Celler Marfil, compromís amb el Medi Ambient
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea